Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 19 (23 พ.ค. 2561)  
คู่มือปฏิบัติการระดับชุมชน โครงการปฏิบัติระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษา... (15 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับมัครคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2561 (01 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2561 (01 พ.ค. 2561)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีการศ... (19 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540... (18 เม.ย. 2561)
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 (18 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้ง... (15 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้ง... (15 เม.ย. 2561)
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (21 มี.ค. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรม... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (20 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระเหลา ประจำปีงบปร... (27 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ (09 ต.ค. 2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลพระเหลา 2561 (25 ก.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลพบประชาชน 2560 (15 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์หลัเกณฑ์และแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง (01 มิ.ย. 2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) (22 พ.ค. 2560)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเหลา (27 เม.ย. 2560)
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลา 5 ปี (2560... (31 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการอนุรักษ์พัน... (12 มิ.ย. 2561)  

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (02 มิ.ย. 2561)  

โครงการอบรมส่งเสริมการเรี... (09 พ.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญ... (04 พ.ค. 2561)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้อ... (24 เม.ย. 2561)

กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนกอ... (11 เม.ย. 2561)

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้... (18 มี.ค. 2561)

กิจกรรมเทศกาลปั่นจักรยานเ... (02 ก.พ. 2561)

โครงการเสริมสร้างคุณค่าภู... (19 ม.ค. 2561)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2561)

โครงการอบรมธรรมะเด็กและเย... (08 ม.ค. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (28 ธ.ค. 2560)

พิธีเปิดถนนสายพนา-สว่างใต... (14 พ.ย. 2560)

พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายคว... (26 ต.ค. 2560)

กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องใน... (23 ต.ค. 2560)

โครงการเตรียมความพร้อมสู่... (15 ก.ย. 2560)

โครงการรณรงค์และปราบปรามก... (13 ก.ย. 2560)

โครงการธรรมะติดล้อ ประจำป... (12 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมการจัดการทรัพย... (08 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมกฎหมายสำหรับปร... (01 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (25 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็กภายในช... (15 ส.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนนาบ้านอีเก้ง ห... (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านพนานต์ หมู... (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลพระเหลา (ฝายร่องหิน) (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนนาสะแบงหมู่ที่... (20 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 1... (19 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก (19 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสว่างนาฝายห... (05 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อชุดกันสาดหน้าต่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา (05 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก หมู่ท... (01 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก หมู่ท... (01 มี.ค. 2560)
สรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เดือนกุมภาพั... (28 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนนาสะแบง หมู่ที... (09 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับถนนดินลูกรังภายในชุมชนเสารีกหมู่ที่ 5 (09 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาชุมชนตำแย หมู่ที่ 8 (09 ธ.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดกลาง(คลินิคมิตรภาพ) บ้านปทุมแก้ว หม... (10 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร) (02 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ป... (19 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) (13 พ.ค. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงา... (08 ต.ค. 2558)  
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (25 พ.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ... (09 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเล... (26 มี.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (23 ก.พ. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และหลักสูตรการสอบคั... (20 พ.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง... (13 พ.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติง... (17 ต.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ... (04 ก.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (09 ม.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร (03 ธ.ค. 2556)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร (28 ก.พ. 2556)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (28 ก.พ. 2556)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ระเบียบ และหลักสูตรการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบา... (15 พ.ย. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแห... (15 พ.ย. 2555)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร (07 พ.ย. 2555)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร (07 พ.ย. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้... (17 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา

19 หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4546-3502  E-mail : admin@phalao.go.th
Powered By 
phalao.go.th